Le ministère sacerdotal
Phụ đề: Rapport de la commission internationale de théologie
Tác giả: Many authors
Ký hiệu tác giả: MANY
DDC: 248.37 - Hướng dẫn đời sống Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012587
Nhà xuất bản: Les Éditions du Cerf
Năm xuất bản: 1971
Khổ sách: 21
Số trang: 126
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích