Les Prêtres dans la pensée de Vatican II
Tác giả: Many authors
Ký hiệu tác giả: MANY
DDC: 248.892 - Hướng dẫn đời sống cho các Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012362
Nhà xuất bản: Vocation
Năm xuất bản: 1966
Khổ sách: 23
Số trang: 255
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích