La traite théorique et pratique
Tác giả: Chanoine Joseph Lahitton
Ký hiệu tác giả: LA-C
DDC: 248.37 - Hướng dẫn đời sống Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012301
Nhà xuất bản: Beauchesne et ses fils
Năm xuất bản: 1922
Khổ sách: 19
Số trang: 527
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích