Le Prêtre dans la Cité
Tác giả: Cardinal Suhard
Ký hiệu tác giả: SU-C
DDC: 248.37 - Hướng dẫn đời sống Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012218
Nhà xuất bản: Lahure
Năm xuất bản: 1949
Khổ sách: 22
Số trang: 97
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích