Des Prêtres Pour la Jeunesse Ouvrière
Tác giả: René Guerre, Maurice Zinty
Ký hiệu tác giả: GU-R
DDC: 248.37 - Hướng dẫn đời sống Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012187
Nhà xuất bản: Les éditions ouvrieres
Năm xuất bản: 1956
Khổ sách: 18
Số trang: 136
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích