Linh mục cho thiên niên kỷ mới
Tác giả: Hội Đồng Giám mục Hoa Kỳ
Ký hiệu Tác giả: HOI
Dịch giả: Lm. Giuse Trần Đình Thụy, Nhóm Têrêsa Avila
DDC: 248.892 - Hướng dẫn đời sống cho các Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013318
Nhà Xuất bản: Đồng Nai
Năm Xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 274
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013319
Nhà Xuất bản: Đồng Nai
Năm Xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 274
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Đang mượn
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời ngỏ 5
Diễn văn mở đầu 7
Lời giới thiệu  13
Chương 1: Tiếng gọi tiến đến sự hiệp thông và con đường dẫn đến sự trưởng thành trong đời linh mục. "những vòng tròn hiệp thông"  19
Chương 2: Căn tính Bí tích của tác vụ Linh mục: "hiện thân của Đức Kitô"  47
Chương 3: Những người đồng hành trong tác vụ: Giám mục và các linh mục của ngài 67
Chương 4: Đức ái mục tử được cắm rễ trong tình huynh đệ linh mục 84
Chương 5: Tác vụ rao giảng lời Chúa, phận vụ hàng đầu của Linh mục, và việc "tân phúc âm hóa"  102
Chương 6: Rao giảng Tin mừng trong thiên niên kỷ mới: "những ngăn trở và hy vọng"  116
Chương 7: Vai trò của linh mục về việc dạy giáo lý trong thiên niên kỷ mới: Cắm sâu trong truyền thống  145
Chương 8: Vai trò của Linh mục là phát triển thừa tác vụ và tông đồ giáo dân trong Giáo hội và giữa trần thế 163
Chương 9: Linh mục trong sứ vụ phục vụ công lý 186
Chương 10: Sứ vụ linh mục giữa sự đa dạng văn hóa 207
Chương 11: Linh mục như người quản lý: Tái khám phá căn tính của người lãnh đạo mục vụ  225
Chương 12: Hướng đến tương lai ngập tràn hy vọng: Giáo hội kêu gọi ơn gọi linh mục cho thiên niên kỷ thứ ba  247
Mục lục phân tích các chủ đề  273