Printemps de L'Église en Pologne
Tác giả: Henri Engelmann
Ký hiệu tác giả: EN-H
DDC: 262 - Giáo hội học
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012679
Nhà xuất bản: Les Éditions du Cerf
Năm xuất bản: 1979
Khổ sách: 19
Số trang: 127
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích