Monitor Ecclesiasticus
Tác giả: Many Authors
Ký hiệu tác giả: MANY
DDC: 262 - Giáo hội học
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013462
Nhà xuất bản: Desclée
Năm xuất bản: 1957
Khổ sách: 24
Số trang: 182
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích