L'Église En Dialogue
Tác giả: Many Authors
Ký hiệu tác giả: MANY
DDC: 262 - Giáo hội học
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012401
Nhà xuất bản: Éditions du Centurion
Năm xuất bản: 1962
Khổ sách: 16
Số trang: 127
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích