L'eglise Ecoute, Reflexion De Laic
Tác giả: Michèle Aumont
Ký hiệu tác giả: AU-M
DDC: 262 - Giáo hội học
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011082
Nhà xuất bản: Fayard
Năm xuất bản: 1967
Khổ sách: 20
Số trang: 307
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích