The Church with a human face
Phụ đề: A new and Expanded Theology of Ministry
Tác giả: Edward Schillebeeckx
Ký hiệu tác giả: SC-E
DDC: 262 - Giáo hội học
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003211
Nhà xuất bản: Crossroad
Khổ sách: 21
Số trang: 308
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích