L'Église, les clercs et les laïcs
Tác giả: Hans Heimerl
Ký hiệu tác giả: HE-H
DDC: 262 - Giáo hội học
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0016409
Nhà xuất bản: Mame
Năm xuất bản: 1966
Khổ sách: 22
Số trang: 347
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích