Các mô hình Hội thánh
Nguyên tác: Models of the Church
Tác giả: Avery Dulles, SJ
Ký hiệu tác giả: DU-A
Dịch giả: Lm. Đa Minh Nguyễn Đức Thông, CSsR
DDC: 262 - Giáo hội học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010065
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 357
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010172
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 357
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu của dịch giả 5
Lời giới thiệu 9
Chương I: Việc sử dụng các mô hình trong Giáo hội học 16
Chương II: Hội thánh là một tổ chức 47
Chương III: Hội thánh là một sự hiệp thông mầu nhiệm 68
Chương IV: Hội thánh là bí tích 95
Chương V: Hội thánh là vị tiền hô 117
Chương VI: Hội thánh là đầy tớ 137
Chương VII: Hội thánh và Giáo hội học 160
Chương VIII: Hội thánh đích thật 192
Chương IX: Hội thánh và các Hội thánh 218
Chương X: Giáo hội học và thừa tác vụ 254
Chương XI: Hội thánh và mặc khải 278
Chương XII: Đánh giá các mô hình 300
Chương XIII: Cộng đoàn môn đệ 322
Các môn đệ trong thừa tác vụ công khai của Chúa Giêsu 328
Công đoàn môn đệ sau Phục sinh 332
Hội thánh trong một xã hội được Kitô giáo hóa 336
Người môn đệ và đời sống bí tích 339
Việc đào tạo trong cộng đoàn 343 
Người môn đệ và việc bài trừ Kitô giáo 346 
Môn đệ và sứ mạng 348
Sự đầy đủ của mô hình môn đệ 351