Mầu nhiệm Giáo hội theo Thánh Kinh
Phụ đề: Kiến thức căn bản
Tác giả: R. Veritas
Ký hiệu tác giả: VER
DDC: 262 - Giáo hội học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2
Từ khóa: Giáo Hội, Mầu Nhiệm, Thánh Kinh

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014300
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 245
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015742
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 245
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
MẦU NHIỆM GIÁO HỘI THEO THÁNH KINH
1. Dân Thiên Chúa: một số kiểu nói khác ám chỉ tới dân Thiên Chúa 9
2. Dân Thiên Chúa: cộng đoàn phụng tự và thánh thiện 14
3. Tương quan giữa Giáo hội thời cựu ước với Thiên Chúa 20
4. Thiên Chúa kết ước và hiện diện giữa dân Ngài 27
5. Các kiểu nói diễn tả Giáo hội Chúa Kitô 37
6. Các kiểu nói tượng hình diễn tả Giáo hội Chúa Kitô 43
7. Giáo hội như thành Giêrusalem thiên quốc 58
8. Giáo hội là hôn thê của Thiên Chúa 58
9. Giáo hội là đoàn chiên của Thiên Chúa 60
10. Giáo hội là đoàn chiên của Thiên Chúa 65
11. Giáo Hội là vườn nho của Chúa 75
12. Giáo hội trần gian hiện diện trên thiên quốc 79
13. Giáo hội như thân thể và sự viên mãn của Chúa Kitô 58
14. Giáo hội là cộng đoàn của ơn cứu rỗi 92
15. Giáo hội là cộng đoàn tiếp nối công trình cứu độ của Chúa Kitô 97
16. Giáo hội là cộng đoàn làm chứng cho tình yêu 101
17. Giáo hội là cộng đoàn cử hành phụng vụ mới 106
18. Giáo hội là cộng đoàn sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian 113
19. Giáo hội là cộng đoàn có các phần tử phản bội 117
20. Giáo hội là cộng đoàn trung thành trong thử thách, chiến thắng trong lao lung gian khổ 122
21. Ba điểm chiếu sáng soi đường lịch sử của Giáo hội 130
22. Giáo hội là cộng đoàn phải thường xuyên đương đầu với quyền lực Satan và sự dữ 136
23. Người phụ nữ mang thai và đau đớn sinh con là hình ảnh của Giáo hội, dân mới của Thiên Chúa 145
24. Giáo hội là cộng đoàn thường xuyên bị con rồng đỏ khổng lồ đe dọa 149
25. Cuộc đại chiến trên trời và dưới đất 154
26. Giáo hội là cộng đoàn phải đương đầu với hai con thú, hiện thân của đế quốc chính trị gian ác trên trần gian 161
27. Giáo hội là cộng đoàn được Chúa Kitô Chiên Con Phục sinh cứu độ 169
28. Giáo hội là cộng đoàn được chứng kiến ngày Babylon, phụ nữ mãi dâm bị đánh phạt và hủy hoại tan tành 175
29. Giáo hội là cộng đoàn được chứng kiến niềm vui chiến thắng của sự thiện 183
30. Giáo hội là cộng đoàn hiểu được ý nghĩa ẩn số 666 của Con Thú 190
31. Giáo hội là cộng đoàn chứng kiến các đánh phá của quyền lực sự dữ trong xã hội và Giáo hội 197
32. Giáo hội là cộng đoàn được trông thấy dấu ấn của Con Thú trên trán và trên tay các thuộc hạ 202
33. Giáo hội là cộng đoàn chuẩn bị cho ngày Chúa Kitô trở lại trần gian 208
34. Giáo hội là cộng đoàn được chứng kiến biến cố phán xét ngày sau hết 214
35. Giáo hội là cộng đoàn được chứng kiến cuộc tạo dựng mới 219
36. Giáo hội là cộng đoàn được trông thấy kinh thành Giêrusalem thiên quốc 227
37. Giáo hội là cộng đoàn được trông thấy Tân nương của Chúa Giêsu Kitô - Chiên Con 234
38. Giáo hội là cộng đoàn được trông thấy dòng sông trường sinh trong vườn địa đàng mới 240