Construire l'église aujourd'hui
Tác giả: Th. Suavet
Ký hiệu tác giả: SU-T
DDC: 262 - Giáo hội học
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009547
Nhà xuất bản: Foi Vivante
Năm xuất bản: 1966
Khổ sách: 19
Số trang: 219
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích