L'Église
Tác giả: Hans Küng
Ký hiệu tác giả: KU-H
DDC: 262 - Giáo hội học
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: Vol 1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009532
Nhà xuất bản: Desclée de Brouwer
Năm xuất bản: 1968
Khổ sách: 20
Số trang: 356
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích