Giáo hội học
Tác giả: Lm. Augustino Nguyễn Văn Trinh
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 262 - Giáo hội học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009071
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 533
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Thất Lạc
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
DẪN NHẬP 7
PHẦN I: MẦU NHIỆM HỘI THÁNH 29
1. Ý định của Thiên Chúa thành lập dân thánh 29
2. Đức Giêsu thiết lập Giáo Hội 35
3. Các biểu trưng về Giáo Hội 74
4. Giáo Hội qua dòng lịch sử 79
PHẦN II: DÂN THIÊN CHÚA 155
I. Bản chất của Giáo Hội 174
II. Dân Thiên Chúa  202
2.1. Kitô hữu 202
2.2. Cơ cấu phẩm trật 271
Giám Mục - Giám Mục Đoàn 284
2.1. Đức Giêsu thiết lập Tông đồ đoàn 284
2.2. Các Giám mục kế vị các Tông đồ  293
2.3.Giám mục đoàn 307
2.4.  Giám mục Địa phận 315
2.5. Những người cộng tác với Giám mục 319
2.5.1. Giám mục phó - Giám mục phụ tá 319
2.5.2. Các Linh mục 320
2.5.3. Các Phó Tế 332
2.6.  Đức Giáo Hoàng 334
2.7. Tu sĩ 356
PHẦN III: CÁC ĐẶC TÍNH MỘT GIÁO HỘI ĐÍCH THỰC CỦA CHÚA KITÔ 385
I. Giáo hội duy nhất - Credo unam 386
II. Giáo hội thánh thiện - Sanctam 405
III. Giáo hội Công giáo - Catholicam 446
IV. Giáo hội tông truyền - Apostolicam Ecclesiam 481