Le mystère de L'Église
Tác giả: Abbé Roger Hasseveldt
Ký hiệu tác giả: HA-A
DDC: 262 - Giáo hội học
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012827
Nhà xuất bản: Les Éditions de L'école
Năm xuất bản: 1953
Khổ sách: 18
Số trang: 351
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích