La théologie de l'Église de saint Clément de Rome à Saint Irénée
Phụ đề: Unam Sanctam
Tác giả: Gustave Bardy
Ký hiệu tác giả: BA-G
DDC: 262 - Giáo hội học
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: S13
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012480
Nhà xuất bản: Les Éditions du Cerf
Năm xuất bản: 1945
Khổ sách: 23
Số trang: 248
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích