Đường vào thần học
Phụ đề: Thần học tín lý 2
Tác giả: Bernard Lauret, Francois Refoulé
Ký hiệu tác giả: LA-B
Dịch giả: Ban Dịch thuật Dân Chúa, Lm. Gioakim Nguyễn Việt Châu, SSS
DDC: 262 - Giáo hội học
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T3A
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009085
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 477
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009086
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 477
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHẨN THỨ BA: ĐỜI SỐNG TRONG CHÚA THÁNH THẦN: CON NGƯỜI ĐƯỢC CANH TÂN 5
A. VŨ TRỤ HỌC 7
VŨ TRỤ HỌC KITÔ GIÁO 9
LỜI NÓI ĐẦU: THẾ GIỚI ĐƯỢC MỜI GỌI THÁNH HÓA 11
Chương I: "Lòng tín trung sẽ nảy mầm từ trái đất" (Tv 85, 12) 17
Chương II: Vũ trụ học và lịch sử cứu độ 29
Chương III: Các Bí tích: Thừa tác vụ trong vũ trụ của Giáo hội 43
Chương IV: Việc vũ trụ trở về sự sống 53
B. GIÁO HỘI HỌC 65
GIÁO HỘI VÀ NGUỒN GỐC GIÁO HỘI 67
Chương I: Giáo hội như vấn đề thần học 69
I. Giáo hội và đức tin của Kitô hữu 69
II. Suy tư thần học về Giáo hội 82
Chương II: Giáo hội thành lập trong biến cố Giêsu Kitô 111
I. Vấn đề nguồn gốc Giáo hội 114
II. Các nguồn gốc Giáo hội trong sứ vụ của Chúa Giêsu 122
III. Giáo hội của Kitô hữu phát sinh từ "biến cố Chúa Phục sinh" 149
THỰC HIỆN GIÁO HỘI TẠI MỘT NƠI 165
Chương I: Giáo hội tự hiện thực ở một nơi 189
I. Đóng góp của Vatican II 189
1. Sự lỗi thời của Giáo hội học bảo vệ Giáo hoàng 191
2. Sự đóng góp ba mặt của Vatican II cho thần học về Giáo hội địa phương 199
II. Thần học về việc thực hiện Giáo hội ở một nơi, đặc biệt dưới dạng Giáo phận 205
1. Tính phức tạp của các không gian nhân bản và Giáo hội ở một nơi 205
2. Những yếu tố thiết định Giáo Hội địa phận 209
3. Tổ chức theo lãnh thổ các Giáo hội địa phương, như biểu lộ và bảo đảm tính Công giáo các Giáo hội 229
Chương II: Những thừa tác vụ của Giáo hội địa phương 245
I. Những lắp ráp các thừa tác viên có chức thánh 245
1. Những thừa tác vụ có chức thánh 246
2. Khuynh hướng col thường giáo dân vổ mặt tôn giáo 249
3. Sự tự trị hóa các giáo sĩ và phân ly vđl ecclesla 252
4. Trong bối cảnh biến chuyển xã hội và văn hóa 255
5. Những việc dựng dậy của Công Đồng Vatican II: liên đới mục tử và tín hữu 261
II. Một mô hình tâm kiện học 263
1. Diễn tiến lễ tấn phong Giám Mục và Giáo Hội học mà lễ này làm chứng 265
2. Một vài khái niệm cơ bản cho phép trình bày sơ khởi về thần học cho thừa tác mục vụ 276
3. Kết luận: giáo dân và mục tử là anh em 284
III. Tính thành sự thần học và các lợi ích mục vụ 287
1. Tính thành sự của việc phối hiệp này xuất phát từ sự mạch lạc của nó với những quân bình theo Giáo Hội học 288
2. Sự phong phú của mô hình này đối với toàn thể Giáo hội học, góp phần để thiết lập tính thành sự thần học của nó 321
IV. Căn tính riêng các thừa tác vụ của phó tế của Giám mục và của Linh mục 322
1. Chức Phó tế 322
2. Chức Giám Mục và Linh Mục 330
V. Bản thân các thừa tác viên có chức 340
1. Đối tượng của thừa tác vụ và con người thừa tác viên 340
2. Ơn gọi lên thừa tác vụ có chức 343
3. Tính "vĩnh viễn" của thừa tác vụ 349
4. Bậc độc thân của Linh mục và Giám mục 355
5. Truyền chức cho phụ nữ làm Linh mục 365
6. Đời sống thiêng liêng các Linh Mục: Sự phổi trí giữa chức thánh và phép Thánh Tẩy 372
Excursus: Sức sống của các Giáo hội địa phương và vượt qua cuộc khủng hoảng giáo sĩ 377
Chương III: Hiệp thông giữa các Giáo hội 385
1. Cái nhìn nhanh qua lịch sử và đại kết 385
2. Những dạng hiệp thông giữa các Giáo Hội Kitô giáo thời xưa 309
3. Việc dần hiểu quyền tối thượng Rôma như sự căng thẳng phổ quát của chức thượng Phụ Giáo Chủ Tây Phương 394
4. Những định tín của Công Đồng Vatican I: thẩm quyền phổ quát của vị tư tế  401