A Church to Believe in: Discipleship and the Dynamics of Freedom Avery Dulles
Tác giả: Avery Dulles Robert
Ký hiệu tác giả: RO-A
DDC: 262 - Giáo hội học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003919
Nhà xuất bản: Crossroad
Năm xuất bản: 1982
Khổ sách: 22
Số trang: 200
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích