Le nouveau peuple de Dieu
Tác giả: Joseph Ratzinger
Ký hiệu tác giả: RA-J
DDC: 262 - Giáo hội học
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012843
Nhà xuất bản: Aubier
Năm xuất bản: 1971
Khổ sách: 21
Số trang: 191
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích