L'Idée de L'Église
Tác giả: Dom B. C. Butler
Ký hiệu tác giả: BU-D
DDC: 262 - Giáo hội học
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011594
Nhà xuất bản: Casterman
Năm xuất bản: 1965
Khổ sách: 19
Số trang: 227
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích