Cette église que j'aime
Tác giả: Yves Congar, OP
Ký hiệu tác giả: CO-Y
DDC: 262 - Giáo hội học
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012870
Nhà xuất bản: Les Éditions du Cerf
Năm xuất bản: 1968
Khổ sách: 18
Số trang: 124
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích