Le Mystère de L'église
Tác giả: Jean Rigal
Ký hiệu tác giả: RI-J
DDC: 262 - Giáo hội học
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003781
Nhà xuất bản: Cerf
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 21
Số trang: 275
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích