The Church icon of the trinity
Phụ đề: An introduction to Ecclesiology
Tác giả: Bruno Forte
Ký hiệu tác giả: FO-B
DDC: 262 - Giáo hội học
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003580
Nhà xuất bản: St. Pauls
Năm xuất bản: 1990
Khổ sách: 20
Số trang: 164
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003709
Nhà xuất bản: St. Pauls
Năm xuất bản: 1990
Khổ sách: 20
Số trang: 164
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003802
Nhà xuất bản: St. Pauls
Năm xuất bản: 1990
Khổ sách: 20
Số trang: 164
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích