Pluralisme dans l' Église
Tác giả: Louis Sintas, S.J.
Ký hiệu tác giả: SI-L
DDC: 262 - Giáo hội học
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012892
Nhà xuất bản: Éditions Prière et Vie
Năm xuất bản: 1968
Khổ sách: 19
Số trang: 165
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích