L'eglise du Verbe Incarné
Tác giả: Charles Journet
Ký hiệu tác giả: JO-C
DDC: 262 - Giáo hội học
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011889
Nhà xuất bản: Desclée de Brouwer
Năm xuất bản: 1951
Khổ sách: 25
Số trang: 1393
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích