Muối cho đời
Phụ đề: Kitô giáo và Giáo hội Công giáo trước ngưỡng cửa ngàn năm thứ ba
Nguyên tác: Le Sel de La Terre
Tác giả: HY. Joseph Ratzinger
Ký hiệu tác giả: RA-J
Dịch giả: Phạm Hồng Lam, TS. Trần Hoành
DDC: 262 - Giáo hội học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000361
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 19
Số trang: 339
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006458
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Số trang: 362
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006459
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Số trang: 362
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006460
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Số trang: 362
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006461
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Số trang: 362
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 5
ĐỨC TIN CÔNG GIÁO : DẤU CHỈ VÀ NGÔN TỪ 9
Ngài Bộ trưởng và Đức Giáo hoàng 102
Tóm tắt 129
Những lúng túng của Rôma 138
Tình trạng Giáo Hội 148
Tình hình ở Đức 178
Những nguyên nhân của thời suy tàn 189
Lỗi của Giáo Hội 197
Những căn cớ gây ra chỉ trích 211
- Tín điều vô ngộ 213
- "Tin dữ" thay vì "Tin lành" 215
- Chúng ta là Dân Chúa 218
- Uy quyền thiêng liêng và tình yêu huynh đệ 223
- Sự độc thân 228
- Việc ngừa thai 236
- Việc phá thai 239
- Những người ly dị tái giá 241
- Việc phong chức cho phụ nữ 245
Hai ngàn năm với lịch sử cứu độ - Mà có được cứu độ không? 256
Sự tinh luyện - Khúc quanh thế kỷ - Thử thách do chia rẽ vì bị lôi kéo 266
Một "mùa xuân mới cho tâm trí con người" trước ngàn năm thứ ba 272
Những điểm chính liên quan đến việc phát triển Giáo Hội 279
- Giáo Hội, Nhà Nước và Xã Hội 279
- Đại kết và hiệp nhất 283
- Hồi giáo 285
- Do thái giáo 289
- Thêm một công đồng nữa? 296
Tương lai của Giáo Hội - Giáo Hội ngày mai 298
- Tái khám phá môi trường. Thị kiến về một Giáo Hội mới 306
- Cuộc cách mạng thiêng liêng 314
- Những may mắn mới mẻ dành cho thế giới nhờ Giáo Hội 320
Lịch sử đích thực của nhân loại 327
- Thời viên mãn 327