Aspects de l'Église
Tác giả: Yves de Montcheuil
Ký hiệu tác giả: MO-Y
DDC: 262 - Giáo hội học
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012508
Nhà xuất bản: Les Éditions du Cerf
Năm xuất bản: 1951
Khổ sách: 22
Số trang: 169
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích