L'Apostolat de L'Église
Phụ đề: Interrogations Actuelles
Tác giả: Joseph Thomas
Ký hiệu tác giả: TH-J
DDC: 262 - Giáo hội học
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012689
Nhà xuất bản: Éditions du Centurion
Năm xuất bản: 1966
Khổ sách: 21
Số trang: 248
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích