The Onnee & Future Church
Phụ đề: A communion of Freedom
Tác giả: James A. Coriden
Ký hiệu tác giả: CO-J
DDC: 262 - Giáo hội học
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011208
Nhà xuất bản: Alba House
Năm xuất bản: 1971
Khổ sách: 21
Số trang: 310
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích