Giáo hội Chúa Kitô
Tác giả: Lm. Giuse Thân Văn Tường
Ký hiệu tác giả: TH-T
DDC: 262 - Giáo hội học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000036
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1974
Khổ sách: 21
Số trang: 100
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000342
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1974
Khổ sách: 20
Số trang: 100
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002663
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1974
Khổ sách: 21
Số trang: 100
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003903
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 20
Số trang: 247
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
CHƯƠNG I: TÔI TIN GIÁO HỘI 5
1. Giáo hội học và Giáo hội trong lịch sử 5
2. Thực chất và ngụy chất trong Giáo hội 9
3. Giáo hội hữu hình và vô hình 12
CHƯƠNG II: CHÚA GIÊSU THÀNH LẬP GIÁO HỘI 15
1. Vương quyền Thiên Chúa 15
2. Thành lập Giáo hội 20
3. Liên hệ giữa Giáo hội và vương quyền Thiên Chúa 31
4. Giáo hội phải phục vụ Vương quyền Thiên Chúa 31
CHƯƠNG III: GIÁO HỘI THOÁT THAI VÀ TRƯỞNG THÀNH 37
1. Giáo hội thành hình 37
2. Vượt ra ngoài lãnh vực dân Do thái 40
3. Từ dân Thiên Chúa hay Israel cũ đến dân Thiên Chúa hay Israel mới 42
4. Giáo hội là dân Thiên Chúa trong hiện tại 46
5. Giáo hội là nhiệm thể Chúa Kitô 49
6. Chúa Kitô và Giáo hội 52
7. Giáo hội là đền thờ Chúa Thánh Thần 55
CHƯƠNG IV: CÁC ĐẶC ĐIỂM VỀ GIÁO HỘI 61
A. Giáo hội duy nhất 63
1. Duy nhất trong "dị biệt" 63
2. Phải hợp nhất 66
CHƯƠNG V: GIÁO HỘI CÔNG GIÁO 71
1. Giáo hội trong đồng nhất 71
2. Ngoài Giáo hội Công giáo không có phần rỗi 76
CHƯƠNG VI: GIÁO HỘI LÀ THÁNH 79
1. Thánh trong cảnh huống tội lỗi 79
2. Tình trạng thống hối và cải tiến không ngừng 85
CHƯƠNG VII: GIÁO HỘI TÔNG TRUYỀN 88
1. Tông đồ là gì? 88
2. Tông truyền là gì? 91
KẾT LUẬN 95