Méditation sur L'église
Tác giả: Henri de Lubac, SJ
Ký hiệu tác giả: LU-H
DDC: 262 - Giáo hội học
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012217
Nhà xuất bản: Éditions Montaigne
Năm xuất bản: 1953
Khổ sách: 23
Số trang: 334
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích