L' Église de Dieu parmi les hommes
Tác giả: M. M. Philipon, OP
Ký hiệu tác giả: PH-M
DDC: 262 - Giáo hội học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009543
Nhà xuất bản: Desclée de Brouwer
Năm xuất bản: 1964
Khổ sách: 19
Số trang: 235
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009563
Nhà xuất bản: Desclée de Brouwer
Năm xuất bản: 1964
Khổ sách: 19
Số trang: 235
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích