Church: The Human story of God
Tác giả: Edward Schillebeeckx
Ký hiệu tác giả: SC-E
DDC: 262 - Giáo hội học
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006867
Nhà xuất bản: Crossroad
Năm xuất bản: 1990
Khổ sách: 22
Số trang: 268
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích