The Church we love
Tác giả: Msgr. Leonardo Z. Legaspi
Ký hiệu tác giả: LE-M
DDC: 262 - Giáo hội học
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003247
Nhà xuất bản: UST Press
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 21
Số trang: 289
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích