L'Église
Tác giả: Hans Küng
Ký hiệu tác giả: KU-H
DDC: 262 - Giáo hội học
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: Vol 2
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009535
Nhà xuất bản: Desclée de Brouwer
Năm xuất bản: 1968
Khổ sách: 21
Số trang: 677
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009537
Nhà xuất bản: Desclée de Brouwer
Năm xuất bản: 1968
Khổ sách: 21
Số trang: 677
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích