For all the peoples of Asia
Phụ đề: Federation of Asian Bishops' Conferences
Tác giả: Franz, Josef Eilers, SVD
Ký hiệu tác giả: FRA
DDC: 262 - Giáo hội học
Ngôn ngữ: Anh
Tập - số: Vol 2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003270
Nhà xuất bản: Claretian Pulications
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 22
Số trang: 319
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích