La nouvelle église d'afrique ou le catholicisme
Tác giả: Mgr A. Pons
Ký hiệu tác giả: PO-M
DDC: 262 - Giáo hội học
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012443
Nhà xuất bản: Librairie Louis Namura
Khổ sách: 25
Số trang: 340
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích