La crise actuelle du Catholicisme Francais
Tác giả: Jean Calbrette
Ký hiệu tác giả: CA-J
DDC: 262 - Giáo hội học
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T3
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012513
Nhà xuất bản: Franciscaines
Năm xuất bản: 1959
Khổ sách: 22
Số trang: 173
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích