Doing Ecclesiolosy. Church and Mission today
Tác giả: Lode L. Wostyn
Ký hiệu tác giả: WO-L
DDC: 262 - Giáo hội học
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005525
Nhà xuất bản: Claretian Pulications
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 21
Số trang: 146
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích