The dysfunctional Church
Phụ đề: Addiction and codependency in the family of Catholicism
Tác giả: Michael H. Crosby
Ký hiệu tác giả: CR-M
DDC: 262 - Giáo hội học
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003808
Nhà xuất bản: Ave Maria Press
Năm xuất bản: 1991
Khổ sách: 22
Số trang: 256
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích