Muối cho đời
Phụ đề: Kitô giáo và Giáo hội Công giáo trong thế kỷ 21
Tác giả: Hans Van Debn Broek
Ký hiệu tác giả: BR-H
Dịch giả: Petrus Anh, O.S.A
DDC: 262 - Giáo hội học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0016285
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2023
Khổ sách: 21
Số trang: 403
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0016296
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2023
Khổ sách: 21
Số trang: 403
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0016297
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2023
Khổ sách: 21
Số trang: 403
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
CHƯƠNG I: VỀ CON NGƯỜI 53
Nguồn gốc và ơn gọi 53
Vị giáo sư trẻ tuổi 77
Giám mục và Hồng y 108
Vị Bộ trưởng và Giáo Hoàng của Ngài 119
Bản tóm tắt 151
CHƯƠNG II: NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA GIÁO HỘI CÔNG GIÁO 161
Rôma trong cơn nguy biến 161
Về tình trạng của Giáo hội 173
Tình hình ở Đức 204
Tình hình ở Hà Lan và Bỉ 217
Nguyên nhân của sự suy tàn 225
Những sai lầm của Giáo hội 235
Sự chỉ trích kinh điển 252
Tín điều không thể sai lầm 253
Tin vui hay tin đe doạ 257
Chúng tôi là dân của Chúa 260
Quyền thánh thiêng và tình anh em 265
Vấn đề độc thân 270
Ngừa thai 280
Phá thai 284
Ly dị tái hôn 287
Truyền chức cho phụ nữ 291
CHƯƠNG III: TRƯỚC TÍN NGƯỠNG CỦA THỜI ĐẠI MỚI 300
Hai nghìn năm của lịch sử cứu độ và không có sự cứu chuộc 300
Catharsis - Bước ngoặt trong lịch sử và những thách thức của nó 317
Một "mùa xuân mới của tinh thần nhân loại" 324
Cho thiên niên kỷ thứ ba 331
Điểm nhấn của sự phát triển Giáo Hội 331
Giáo hội, nhà nước và xã hội 335
Đại kết và hiệp nhất 338
Giáo hội 343
Do Thái giáo 351
Một công đồng chung mới? 353
Tương lai của Giáo hội - Giáo hội của tương lai 362
Tái khám phá miền trung dung - Những tầm nhìn về Giáo hội mới 371
"Sạch, Sạch, Sach" - Cuộc cách mạng tâm linh 378
Những cơ hội mới cho thế giới thông qua Giáo hội 386
Lịch sử thật của thế giới 386
Về sự trọn vẹn của thời gian 397
Chú thích