Commentarius in iudica ecclesiastica
Tác giả: Michaele Card. Lega
Ký hiệu tác giả: LE-M
DDC: 262 - Giáo hội học
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: Vol 1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011739
Nhà xuất bản: Romae
Năm xuất bản: 1950
Khổ sách: 24
Số trang: 509
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích