The Ecclesiology of Yves Congar: Foundational Themes
Phụ đề: Foundational themes
Tác giả: Timothy I. MacDonald
Ký hiệu tác giả: MA-T
DDC: 262 - Giáo hội học
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003241
Nhà xuất bản: Internal circulation
Khổ sách: 21
Số trang: 321
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích