Le travail, les ouvriers et l'Église
Tác giả: Henri Rollet
Ký hiệu tác giả: RO-H
DDC: 262 - Giáo hội học
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012797
Nhà xuất bản: Librairie Arthème Fayard
Năm xuất bản: 1959
Khổ sách: 19
Số trang: 125
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích