The Community of the Beloved Disciple
Phụ đề: The Life, Loves and Hates of an Individual Church in New Testament Times
Tác giả: Raymond E. Brown
Ký hiệu tác giả: BR-R
DDC: 262 - Giáo hội học
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010145
Nhà xuất bản: Paulist Press
Năm xuất bản: 1979
Khổ sách: 21
Số trang: 200
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích