Les Chrétiens séparés face à l'Église
Phụ đề: de la polémique au dialogue
Tác giả: François Biot
Ký hiệu tác giả: BI-F
DDC: 262 - Giáo hội học
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012646
Nhà xuất bản: Les Éditions du Cerf
Năm xuất bản: 1963
Khổ sách: 17
Số trang: 135
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích