L'église
Phụ đề: Textes ét études théologiques
Tác giả: Hans Küng
Ký hiệu tác giả: KU-H
DDC: 262 - Giáo hội học
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T1
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010968
Nhà xuất bản: Desclée de Brouwer
Năm xuất bản: 1968
Khổ sách: 21
Số trang: 357
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010979
Nhà xuất bản: Desclée de Brouwer
Năm xuất bản: 1968
Khổ sách: 21
Số trang: 357
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích